Trsy, rad umelých rias

Lepenie trsov pre zvýraznenie líčenia - celý oblúk cca 10 - 15 trsov, pol oblúka cca 5 - 7 trsov.

Lepenie celého radu umelých rias pre zvýraznenie líčenia

Trsy 1/2 radu  5,00 €  
Trsy celý rad 10,00 €  
Rad umelých rias 10,00 €